Innis Stoiridh As A Bhioball

£0.00

Gaelic translation of Share a Story Bible

Category:

Description

Seo storaidhean inntineach as a’ Bhioball airson daoine beaga agus clann oga.

Cuiridh iad eolas air 15 stoiridhean as a’ Bhioball, bho chiad thoiseach an t-saoghail chun am a chuir Iosa a charaidean a mach leis an naidheachd mhath.

Aig chridhe gach stoiridh tha teachdaireachd shimplidh mu phlana miorbhaileach Dhe, agus mun teachdaireachd graidh aig Iosa dhan t-saoghal.

An interactive first introduction to 15 Bible stories from the beginning of the world to Jesus sending his friends out to share the good news.

Each story from the Old and New Testaments has a simple key message about God’s amazing plan, and Jesus’ loving message to the world.

Additional information

ISBN

9780901518873

Publisher

Lion Hudson, Scottish Bible Soceity

Go to Top